NKF Forsikring - vårt eget forsikringskontor!

NKF Forsikring er Norsk Kiropraktorforenings eget forsikringskontor, ikke en agent for et forsikringsselskap. Her møter du rådgivere som gir deg gode råd i forhold til ditt og din families behov, og kun det. Målet er at du skal være riktig forsikret.

Team Terje ute_red.png

Hos oss kan du bestille tid når det passer deg å snakke med oss i forhold til din arbeidsdag. Dette kan du gjøre  her.

Norsk Kiropraktorforening har fremforhandlet kollektive forsikringer for ditt liv og din helse, og har fått veldig gode priser i forhold til hva de fleste kan oppnå som privatperson. At forsikringen er kollektiv betyr at prisen og vilkårene er lik for alle medlemmene. Du får en grunnforsikring som du selv kan bygge videre på ved å kjøpe tilleggsdekninger på død, uførhet og kritisk sykdom.

NKF har forhandlet frem en skreddersydd ansvarsforsikring. Forsikringen er en del av NKFs kollektive grunnforsikring, og utfyller Norsk pasientskadeerstatning på en god måte.

Ansvarsforsikringen dekker blant annet:

 • Behandlingsformer som ikke er omfattet av pasientskadeloven
  • Dette gjelder anerkjente behandlingsformer.
 • Oppreisning til pasienter
  • Hvis du skulle få et søksmål på deg for "tort og svie", ikke selve pasientbehandlingen, for den dekkes av NPE. Forsikringssummen her er inntil kr 200 000.
 • Rettshjelp for privatpraktiserende kiropraktorer med inntil kr 300 000
  • Hvis du kommer i en tvistesak med en pasient.
 • Fagansvar for skade utenfor Norge
  • Hvis du utøver kiropraktikk i utlandet og skader en pasient, vil dette ikke dekkes av NPE, men av denne ansvarsforsikringen. Som autorisert helsepersonell vil det også gjelde der du som privatperson hjelper til i akutte situasjoner.

PS! NKFs kollektive grunnforsikring krever ikke egenerklæring på helse. Normalt sett må man levere en egenerklæring på helse som skal godkjennes av forsikringsselskapet. Dette slipper du unna ved innføring av grunnforsikringen.