Kritisk sykdom

Hvert år rammes over 60 000 nordmenn av alvorlig sykdom. Sykdom rammer også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikring som gir rask utbetaling dersom du blir alvorlig syk.

kritisk sykdom.jpg

Med kritisk sykdomsforsikring får du utbetalt forsikringsbeløpet ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer:

 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Gjennomført hjerteoperasjon
 • Gjennomført angioplastikk
 • Kreft
 • Hjernesvulst
 • Multippel sklerose (MS)
 • Motornevronsykdom
 • Tap av taleevne
 • Nyresvikt
 • Utført organtransplantasjon eller satt på venteliste i Norge for organtransplantasjon av hjerte, lunge, nyrer, lever og benmarg
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Blindhet
 • Lammelser
 • Store brannskader
 • Tap av ben og armer

Erstatningsbeløpet bestemmer du selv ut i fra ditt behov (i klosser av kr 200 000 opptil
kr 1 000 000), og pengene kan du i prinsippet benytte til hva du vil; helsebringende opphold, tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan la din ektefelle ta permisjon en stund for å ta seg av deg i en tøff periode.

Din ektefelle/samboer kan også kjøpe kritisk sykdomsforsikring til samme gode medlemspris. Dere kan fritt velge forsikringssum uavhengig av hverandre.

Rask utbetaling

Utbetalingen skjer som oftest 30 dager etter at diagnosen er stilt, eller du har fått utført hjerteoperasjonen eller transplantasjonen.

Kritisk sykdom er dermed et godt supplement til uføreforsikring. Mange sykdommer kan gi varig arbeidsuførhet på sikt, og forsikringens raske utbetaling vil kunne hjelpe deg økonomisk frem til du får vedtak om varig uførhet.

Egenerklæring om helse

Ønsker du å kjøpe forsikringen må du fylle ut egenerklæring om helse. Dette gjør du elektronisk. Bestill forsikringen når du er innlogget, eller ta kontakt med forsikringskontoret for å få lenke til skjema tilsendt.

Du vil motta skjema på registrert e-post adresse. Her fullfører du bestillingen med Bank-ID. 

Spørsmål og svar