Uføreforsikring

Uføreforsikringen som er en uførekapital, dekker arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden.

uførerente.jpg

Som ufør må du regne med et betydelig årlig inntektstap frem til pensjonsalder. De fleste er ikke klar over den økonomiske konsekvensen ved å bli ufør. Skulle du bli ufør, kan det koste deg like mye som å totalkrasje bilen - hvert år.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

NKFs uføreforsikring er blant markedets aller rimeligste. Når du sammenligner med prisen på tilsvarende forsikring kjøpt direkte i forsikringsselskapene, vil du se at du kan spare store summer på vår uføreforsikring.

Du kan velge mellom:

12 G (kr 1 488 336) 
24 G (kr 2 976 672) 
36 G (kr 4 465 008) 

Din ektefelle/samboer kan også kjøpe uføreforsikring til samme gode medlemspris. Dere kan fritt velge forsikringssum uavhengig av hverandre.

Forsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60, og forsikringssummen trappes ned fra året du fyller 51. 

For å kjøpe denne forsikringen er det en forutsetning at du ikke har reservert deg mot den kollektive grunnforsikringen.

Egenerklæring om helse

Ønsker du å kjøpe forsikringen må du fylle ut egenerklæring om helse. Dette gjør du elektronisk. Bestill forsikringen når du er innlogget, eller ta kontakt med forsikringskontoret for å få lenke til skjema tilsendt.

Du vil motta skjema på registrert e-post adresse. Her fullfører du bestillingen med Bank-ID. 

Spørsmål og svar