Uførerente

Uførerente er en forsikring som reduserer inntektstapet ditt ved langvarig sykdom eller skade. Den er et godt supplement til en engangsutbetaling ved uførhet.

uførerente.jpg

Det kan ta lang tid før NAV fastsetter en varig uføregrad. Etter sykemeldingsperioden på 12 måneder, går du over på arbeidsavklaringspenger, og det gir en betydelig redusert inntekt. I denne perioden, frem til du får utbetalt uførekapital, vil uførerenten gi deg en månedlig utbetaling.

Forsikringen gir deg en månedlig utbetaling i inntil 4 år dersom du blir 40 % arbeidsufør eller mer.

Du kan velge mellom 2 ulike forsikringssummer:

1 G (kr 124 028) 
2 G (kr 248 056) 

Utbetalingen graderes etter uføregrad. 100 % uføregrad gir 100 % erstatning.

Din ektefelle/samboer kan også kjøpe uførerente til samme gode medlemspris. Dere kan fritt velge forsikringssum uavhengig av hverandre.

Egenerklæring om helse

Ønsker du å kjøpe forsikringen må du fylle ut egenerklæring om helse. Dette gjør du elektronisk. Bestill forsikringen når du er innlogget, eller ta kontakt med forsikringskontoret for å få lenke til skjema tilsendt.

Du vil motta skjema på registrert e-post adresse. Her fullfører du bestillingen med Bank-ID. 

Spørsmål og svar