Livsforsikring

Med livsforsikring sikrer du dine etterlatte økonomisk, om du skulle falle fra.

livsforsikring.jpg

I grunnforsikringen har du en forsikringssum på kr 1 million, men mange vil nok ha behov for et høyere beløp. Da har du muligheten til å kjøpe en tilleggsforsikring hvor du kan velge mellom disse summene:

12 G (kr 1 488 336)
24 G (kr 2 976 672)
36 G (kr 4 465 008)

Din ektefelle/samboer kan også kjøpe livsforsikring til samme gode medlemspris. Dere kan fritt velge forsikringssum uavhengig av hverandre.

I stedet for gjeldsforsikring

Livsforsikring kan i de fleste tilfeller være et bedre alternativ enn gjeldsforsikring. Det er som regel rimeligere, og det gir de etterlatte handlefrihet i forhold til hvordan de vil benytte erstatningen.

Erstatningen utbetales ved død til dine etterlatte. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til din ektefelle/samboer.

Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet, dersom det ikke er oppnevnt særskilt begunstiget.

Livsforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70, og forsikringssummen trappes ned fra det året du fyller 51. 

For å kjøpe denne forsikringen er det en forutsetning at du ikke har reservert deg mot den kollektive grunnforsikringen.

Egenerklæring om helse

Ønsker du å kjøpe forsikringen må du fylle ut egenerklæring om helse. Dette gjør du elektronisk. Bestill forsikringen når du er innlogget, eller ta kontakt med forsikringskontoret for å få lenke til skjema tilsendt.

Du vil motta skjema på registrert e-post adresse. Her fullfører du bestillingen med Bank-ID. 

Spørsmål og svar